HOME

MAW-training: MAW staat voor Met Andere Waarden.
Bij nagenoeg alle trainingen die ik de afgelopen 20 jaar zelf gevolgd heb miste ik iets.

 • De inhoud was te oppervlakkig en/of niet afgestemd op de doelgroep.
 • De trainer stond een les af te draaien.
 • Het ging puur om de inhoud.
 • Te weinig interactie.

Waar staat Met Andere Waarden dan voor en vooral wát zijn deze Andere Waarden dan?

Deze Andere Waarden hebben o.a. te maken met het volgende.

 • Passie, Inspiratie, Plezier.
 • Elke verandering begint bij mij.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen situatie (uit slachtofferrol stappen).
 • Bewustwording van eigen gedrag.
 • Doen, action learning.
 • Durven kiezen en durven dromen.
 • Doelen stellen.

Te vaak kom ik in bedrijven tegen dat men te weinig aandacht heeft voor de menskant. Het zakelijke gaat voor, terwijl er in mijn ogen slechts resultaat geboekt kan worden als de relatie goed is.
Door kennis en vaardigheden te verbinden aan houding, gedrag en waarden brengen we hoofd(ratio) en hart bij elkaar. Daarmee maken we zaken zichtbaar en bespreekbaar die normaliter wel ervaren, maar niet benoemd worden.
Door de mensen te trainen, te coachen, confronteren en te motiveren zullen zij een andere attitude, instelling gebruiken om nieuwe resultaten te behalen. Dit kan alleen als er ook aandacht is voor gevoel (hart), inspiratie en waarden.

Dus wat houd je nog tegen om Met Andere Waarden te gaan werken?

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak, zodat we kunnen zien waar de klik ligt.
Klik hiervoor op contact

MAW-trainingen | Amsterdam | info@maw-training.nl | T +31(0)6 1496 7305
Algemene Voorwaarden